Mülk Satış Yönetimi

 • Finansal modeller, rekabet ve fiyat analizleri ile değerleme ve fiyatlandırma
 • Satış stratejisinin ve izlenecek yöntemin belirlenmesi
 • Yatırım dosyası ve mülk tanıtım kitapçığının hazırlanması
 • Müşterilerin belirlenmesi, ilk görüşmeler ve projeye ilginin test edilmesi
 • İlgilenenlerle gizlilik anlaşmalarının imzalanması, sunumların yapılması, mülklerin gezdirilmesi
 • Gelişen sürecin değerlendirilerek ihtiyaç halinde stratejinin yenilenmesi
 • Potansiyel alıcılar ile satıcı arasındaki görüşme ve pazarlıkların koordinasyonu
 • Satış sözleşmesinin hazırlanmasında hukuk ekibine destek verilmesi ile sözleşmenin tanzimi
 • Hukuk & Vergi danışmanları ile alım-satım işleminin sorunsuz kapatılışının koordinasyonu
 • Ödemeler & Bankalarla satışın kapatılışının koordinasyonu
 • Tapu ve/veya hisse devir işlemlerine paralel mülkün fiziki devir teslimi
MÜLK SATIŞ YÖNETİMİ

Start typing and press Enter to search